Schrijf een testimonial


Ik gebruik altijd een foto bij een testimonial. Laat je me weten of ik jouw foto mag gebruiken? Anders gebruik ik een fictieve. Dank je wel!

Hoe heb je het HSP café gevonden?
Wat was voor jouw de reden om naar een HSP café te gaan?
Wat heeft deze avond je gebracht?
Wat zou je anderen vertellen als ze je vragen; wat is een HSP café?
Mogen wij jouw foto gebruiken voor deze testimonial (anders gebruiken we een fictieve) ? Zo ja, wil je die ons opsturen ?
>
Wishlist Member WooCommerce Plus - Sell Your Membership Products With WooCommerce The Right Way .