Schrijf een testimonial


Ik gebruik altijd een foto bij een testimonial. Laat je me weten of ik jouw foto mag gebruiken? Anders gebruik ik een fictieve. Dank je wel!

Waarom ben je aan deze training begonnen ?
Wat mij aansprak in deze training is... (vul het grootste inzicht in wat je tijdens deze training gekregen hebt)
Door deze training heb ik de volgende inzichten of concrete resultaten bereikt(benoem zo specifiek mogelijk!)
Mogen wij jouw foto gebruiken voor deze testimonial (anders gebruiken we een fictieve) ? Zo ja, wil je die ons opsturen ?
>
Wishlist Member WooCommerce Plus - Sell Your Membership Products With WooCommerce The Right Way .